Råderet

Bestyrelsen har udarbejdet en folder, hvor vi dels har vist nogle eksempler på forbedringer/forandringer, og dels har beskrevet, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at forbedre/forandre din bolig.

Du kan hente et eksemplar af folderen på ejendomskontoret eller klikke her.

Du kan læse mere om råderetten her.

Du kan hente blanket for anmeldelse af forbedrings- og forandringsarbejder jf. regler om råderet her.