Regler for udsmykning af opgangene

Beboerne skal have mulighed for at udsmykke deres opgang.

-         En styrkelse af opgangens miljø og beboernes sammenhold.
-         Mulighed for at lære din nabo at kende.

Regler:

  1. Der må ikke opsættes noget som har politiske, pornografiske eller religiøse budskaber.
  2. Udsmykningen skal alle beboere i opgangen være enige om.
    (Der skal i hver opgang være enighed om at det der udsmykkes med på væggene.)
  3. Der må i opgangen gerne sættes planter eller anden form for hygge i vindueskarmene.
  4. Der må opsættes eget navneskilt på hoveddøren. Hoveddøren skal reetableres ved fraflytning.
    (Der må opsættes eget navneskilt på hoveddøren, der skal reetableres ved fraflytning.)
  5. Alle udsmykninger er på eget ansvar.
  6. Ejendomsmesteren kan til en hver tid fjerne effekter, hvis reglerne ikke overholdes.

 Løsning til hvordan enighed kan opnås:

Beboerne på de forskellige etager udsmykker selv, men der skal være fælles enighed om det i opgangen.
(Dem der bor på i stuen udsmykker der, dem der bor på 1. sal udsmykker der, og det samme gælder for 2. sal.)

Regler for ovenstående kan hentes her.