Opsætning af pavillon

Regler for opsætning af pavilloner

 

Ønsker man som beboer at opstille pavilloner skal man ansøge ejendomsmesteren om tilladelse, og denne vil så anvise en plads. 

  • Pavilloner må ikke være til gene for andre beboere eller ejendomsfunktionærerne.
  • De må ikke være til gene for trafik eller adgangsforhold.
  • Gældende husorden skal overholdes og der skal holdes rent og pænt.
  • Pavilloner kan - i perioden 1. maj til 1.september - lejlighedsvis opstilles i forbindelse med afholdelse af arrangementer f.eks. fra fredag til søndag. Man sørger selv for opsætning og nedtagning og efterfølgende oprydning af området.
  • Der må ikke grilles i pavillonerne. 

Er tilrettet d. 19. april 2018

 Regler for pavilloner kan hentes her.