Klager

Vi bor alment og derfor er der plads til alle; familier, unge, gamle, syge, handicappede og socialt udsatte. Med den beboersammensætning er vi forskellige, og vi skal derfor respektere hinanden.

Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet denne folder om at bo alment, som du kan hente nedenfor eller som du kan få udleveret ved henvendelse til ejendomskontoret.

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. 

Vi tager kun imod skriftlige klager.

Husk i klagen at skrive dit navn, adresse og dit lejemålsnummer samt beskrive præcist og detaljeret, hvad og evt. hvem du vil klage over, og hvornår det er sket. Du har også mulighed for at vedhæfte billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage.

I øvrigt henvises til nedenstående links:

Almenbos klagevejledning.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager.

Klageformular.

Klage over anden beboers adfærd eller overtrædelse af husorden:
Drejer din klage sig om en anden beboer, så opfordrer vi til, at du selv tager en snak med personen, før du kontakter ejendomskontoret. Langt de fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter. Hvis jeres snak ikke afhjælper problemet, kan du skrive til ejendomskontoret/Almenbo.

Indsigelse mod forbrugsregnskab:
Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, kan du sende en indsigelse. Der skal gøres indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter i regnskabet, der ikke kan godkendes. 

Klage i forbindelse med fraflytning:
Har du modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende, eller har du andre klager i forbindelse med din fraflytning, skal du henvende dig til Almenbo.

Andre klager:
Det kan hænde, at der sker fejl, og i disse tilfælde vil vi gerne i dialog med dig. Hvis du oplever, at en opgave ikke er blevet udført som aftalt, så kontakt os igen, så vi kan få udbedret fejlen. Hvis det ikke retter op på problemet, er du velkommen til at skrive til os.