Forsikringer

Indboforsikring
Selvom du bor i lejebolig, bør du have en indboforsikring, da boligselskabet ikke dækker tab af personlige ejendele ved brand og indbrud. En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene.

Glas- og kummeforsikring
Som lejer behøver du ikke at anskaffe dig en særlig glas- og kummeforskirng i forbindelse med din indboforsikring. Vedligeholdelsen af glas og kummer hører under boligselskabet. 

Arbejdsskadeforsikring
Hvis I i afdelingen beslutter at udføre fælles arbejde i afdelingen under en arbejdsweekend, skal I være opmærksomme på, at det normalt ikke vil være dækket af arbejdsskadeforsikringen. De beboere, der ønsker at deltage i en arbejdsweekend, bør derfor sikre sig, at de selv har en gyldig ulykkesforsikring.