Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i september til et ordinært afdelingsmøde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Herudover vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Næste ordinære afdelingsmøde afholdes i september 2018. Dagsorden til mødet vil blive omdelt senest én måned før mødets afholdelse.

Referat fra det ordinære afdelingsmøde i september 2017.

Referat fra det ordinære afdelingsmøde i september 2016.

Referat fra det ordinære afdelingsmøde i september 2015.

 

 

Læs forretningsorden for afdelingsmødet her.