Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i september til et ordinært afdelingsmøde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Herudover vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

 

 

 

Læs forretningsorden for afdelingsmødet her.