Afdelingbestyrelsens opgaver

 • Afdelingsbestyrelsen er valgt af den fremmødte beboergruppe på det årlige afdelingsmøde.

 • Bestyrelsen er her for at vejlede og støtte beboerne, vi er dit talerør til boligselskabet.

 • Afdelingsbestyrelsens virksomhed og beføjelser er fastlagt i loven, i vedtægterne og af de beslutninger, som træffes af beboerne på
  afdelingsmødet.

 • Har du et spørgsmål eller et problem kan du trygt henvende dig til bestyrelsen for en dialog, og vi kan vejlede dig.

 • Bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.

 • Bestyrelsen behandler ikke sager der ikke er med navn eller adresse.

Afdelingsbestyrelsen opgaver:

 • Markvandring og afdelingens driftsbudget.

 • Renoveringssager.

 • Vedligeholdelse.

 • Kvartalsmøder med ejendomsmester.

 • Afdelingsbestyrelsen skal varetage afdelingens interesser på afdelingsplan, men også i forhold til selskabet og administrationen

 • Afdelingsbestyrelsen er med til at sætte en standard og niveauet omkring flyttelejligheder.

 • Afdelingsbestyrelsen nedsætter udvalgsarbejde, klubber, og samarbejder med fælleskabet.

 • Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes i vores åbningstid som er 2 torsdag i hver måned, dog ikke i juli og december, eller på mail afd.kirstinelund@almenbo.dk

 

Svar tid på mail: Besvares den 2. torsdag i måneden.

 

Afdelingsbestyrelsens opgaver er fordelt således: 

Udvalg:

Hvem:

Grønt udvalg

Jan – Marie-Louise – Berit

Gårdudvalg

Berit – Marie-Louise

IT/Hjemmeside/TV

Teknik udvalg

Tom – Jan – Bart

Klubberne:

Ledige lokaler:

RV 48 – 71 - KV 39

Marie-Louise - Laila

Kvartalsmøde

Bestyrelsen

Fornyelse af badeværelser

Bestyrelsen

Køkkener

JN - bestyrelsen

Butikspladsen RV 31

Bestyrelsen

Solceller i afdelingen

Bestyrelsen - Claus

Parkering

Bestyrelsen

Cykel-/knallertværksted

Bestyrelsen

Rampeudvalg

Jan – Berit – Marie-Louise

Grønningen forskønnelse

Bestyrelsen

 
Sådan ser opgaverne ud lige nu, men de kan ændre sig, og er der noget, som du gerne vil vide mere om, så kom ned i vores åbningstid.